ANUNT

  

 

RATEN CITON SUCURSALA- CENTRUL DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE, CU SEDIUL PE PLATFORMA MAGURELE-ILFOV ORGANIZEAZA

IN DATA DE 14.09.2017, CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE CU STUDII SUPERIOARE PENTRU SPECIALITATILE:

 

                                                                                                                            

INSCRIERILE SE FAC LA SEDIUL C.I.T.O.N. DIN ORASUL MAGURELE-ILFOV,  LA BIROUL RESURSE UMANE

PANA  LA DATA DE  11.09.2017

 

RELATII LA B.R.U. TELEFON : 021/404.60.56

 

 

 CONCURSUL VA CONSTA IN:

a)    LUCRARE SCRISA PENTRU VERIFICAREA CUNOSTINTELOR PROFESIONALE DE SPECIALITATE ;

b)    INTERVIU SUSTINUT IN FATA COMISIEI DE EXAMINARE ;

c)    FIECARE PROBA SE VA APRECIA CU NOTE DE LA 1 LA 10 DE FIECARE MEMBRU AL COMISIEI

 

-LUCRAREA SCRISA CU PONDERE IN NOTA FINALA DE 75%

-INTERVIUL  CU PONDERE IN NOTA FINALA DE 25%

 

d)   NOTA MINIMA DE LA CARE CANDIDATII SE CONSIDERA ADMISI ESTE : 8 (OPT)

 

 

ACTE NECESARE INSCRIERII  LA CONCURS:

 

1. actele de studii care sa ateste pregatirea profesionala in copie si original;

2. adeverinta de Ia medicul de familie in care se specifica daca este in evidenta cu afectiuni incompatibile

cu cerintele postului scoase la concurs.

3.fisa de examen psihologic, din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere

psihologic pentru exercitarea functiei sau meseriei pentru care candideaza;

4. cazier judiciar;

5. carnetul de munca sau ultimul Contract Individual de Munca/ Conventie, in copie si original, daca a mai lucrat;

6. curriculum vitae;

7. declaratie de compatibilitate pe proprie raspundere potrivit art. 2.5 din

Regulamentul de organizare si desfasurare a concursurilor;

8. memoriu de activitate profesionala numai pentru functiile de conducere.

9. .cerere concurs conform model anexat