ANUNT

  

 

C.I.T.O.N.. SUCURSALA- CENTRUL DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE, CU SEDIUL PE PLATFORMA MAGURELE-ILFOV ORGANIZEAZA

IN DATA DE  31.03.2014, CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE CU STUDII SUPERIOARE, CUNOSCATORI DE LIMBA ENGLEZA SI OPERARE  P.C. PENTRU SPECIALITATILE:

 

          - INGINERIA MEDIULUI

          - INGINERI CHIMISTI

          - INGINERI FIZICIENI

- ENERGETICA  NUCLEARA

- TERMOENERGETICA

- ELECTROENERGETICA                                

- CONSTRUCTII (REZISTENTA, INSTALATII)

- ARHITECTURA

- AUTOMATICA

- ELECTROTEHNICA

- MECANICA 

- ECONOMIC

- INSPECTOR RESURSE UMANE

 

TEMATICA PENTRU EXAMEN SI INFORMATIILE DESPRE TIPUL DE ACTIVITATE AL INSTITUTULUI SE GASESC  PE SITE-UL NOSTRU www.citon.ro.

INSCRIERILE SE FAC LA SEDIUL C.I.T.O.N. DIN ORASUL MAGURELE-ILFOV,  LA B.R.U. PANA  LA DATA DE   24.03.2014

RELATII LA B.R.U. TELEFON : 021/404.60.56

CONCURSUL VA CONSTA IN:

a)    LUCRARE SCRISA PENTRU VERIFICAREA CUNOSTINTELOR PROFESIONALE DE SPECIALITATE SI UN TEST SCRIS DE LIMBA ENGLEZA;

b)    INTERVIU SUSTINUT IN FATA COMISIEI DE EXAMINARE SI ANALIZA DOSARULUI DE INSCRIERE LA CONCURS;

c)    FIECARE PROBA SE VA APRECIA CU NOTE DE LA 1 LA 10 DE FIECARE MEMBRU AL COMISIEI

 

-LUCRAREA SCRISA CU PONDERE IN NOTA FINALA DE 75%

-INTERVIUL SI ANALIZA DOSARULUI DE INSCRIERE (CV, MEDIA GENERALA DE ABSOLVIRE A STUDIILOR ETC. ) CU PONDERE IN NOTA FINALA DE 25%

 

d)   NOTA MINIMA DE LA CARE CANDIDATII SE CONSIDERA ADMISI ESTE : 8 (OPT)

 

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS: